Wyszukiwarka
Subskrypcja

Czas realizacji zamówień

Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
W przypadku zamówienia kilku Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów partiami, lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru, Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
W przypadku zamówienia kilku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru osobistego, Klient ma możliwość odbierania Produktów partiami (stosownie do ich gotowości do odbioru), lub
też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia zaksięgowania wpływu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.